Ejendommen

Foreningens formål er at administrere og forvalte den foreningen tilhørende ejendom matr. nr. 504 Kongens Enghave, København, beliggende Bådehavnsgade 55, 2450 København SV (herefter ”Ejendommen”) i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægter, de på Ejendommen tinglyste servitutter og de til enhver tid gældende regler for Foreningen som vedtaget af generalforsamlingen.

Her følger en kort gennemgang af grund- og plan forholdene for BK87.

Foreningens grund (matrikel nr.KON504) er beliggende Bådehavnsgade 55, som iflg.kommuneplanen er udlagt til et H-område, hvilket betyder at det er tilladt at have havnerelateret erhvervmed mulighed for en tilknyttet boligfunktion.

Matriklen er kortlagt på vidensniveau 2. Hvilket betyder at Center for Miljø kan/vil stille en række krav til bygningen og muligvis kræve nogle målinger/undersøgelser. Omkostninger vedr. disse krav og undersøgelser er det enkelte medlems ansvar, ligesom bygningen er medlemmets private ejendom.

Selve foreningen BK87 forvalter altså udelukkende jorden.

 

BK87